VRAGEN 2017-06-27T16:39:29+01:00
Loading...

Wat is het doel van deze bijeenkomsten?

De gemeente Aalsmeer verkent samen met inwoners, ondernemers en bestuurders de toekomst en schetst daarbij een beeld  van mogelijke ontwikkelingen. De uitkomst van de verkenning is dat wij met elkaar tot gedeelde inzichten komen die we in de toekomst kunnen benutten. Om zoveel mogelijk input te vergaren over de mogelijke ontwikkelingen gaat de gemeente het gesprek aan met een zo’n breed mogelijke groep Aalsmeerders.

Welke thema’s komen er tijdens deze bijeenkomsten aan bod?

Tijdens de toekomstverkenning denken we samen na over kansen en uitdagingen voor Aalsmeer in de toekomst. Daarom leggen wij de nadruk op vier thema’s: technologie, globalisering, verduurzaming en democratisering. Deze thema’s helpen ons te kijken naar verschillende onderdelen van die mogelijke toekomst. Elke bijeenkomst is gewijd aan één van deze thema’s.

Wanneer is de volgende bijeenkomst gepland?

Na de eerste bijeenkomst over technologische ontwikkeling & innovatie is inmiddels de tweede bijeenkomst van Aalsmeer Inzicht ook gepland. Deze volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 september. Deze avond gaan we nadenken over de toekomst van Aalsmeer binnen het thema verduurzaming. Meer informatie over locatie en tijd volgt later.

Wat wordt er met de opgehaalde ideeën over kansen en uitdagingen gedaan?

Het doel van de bijeenkomsten is om mensen bij elkaar te brengen om na te denken over de toekomst van Aalsmeer en nieuwe inzichten op te doen. De nadruk ligt dan ook op het ontmoeten en uitwisselen van ideeën en het in beeld brengen van kansen en uitdagingen. De opbrengst is niet direct concreet in te zetten. Wel worden de resultaten in een kort verslag, een illustratie en de Krant van de Toekomst gebundeld en op de website geplaatst.

Komt er ook een inhoudelijk verslag?

Natuurlijk! Na elke bijeenkomst worden de uitkomsten beschreven in een kort verslag. Daarnaast zullen de hoogtepunten worden opgenomen in een illustratie en in de Krant van de Toekomst. Deze vindt u enige tijd na afloop van de bijeenkomst hier.